Законний представник особи, яка потребує стаціонарного догляду і втратила здатність до самообслуговування чи не набула такої здатності, подає наступні документи:

 

 1. письмову заяву особи, яка виявила бажання проживати/перебувати в інтернаті (для дієздатних осіб та осіб, цивільна дієздатність яких обмежена);

 2. письмову заяву законного представника та рішення органу опіки та піклування про влаштування до інтернату (для недієздатних осіб, яким призначено опікунів);

 3. рішення органу опіки та піклування про влаштування до інтернату (для недієздатних осіб у разі відсутності законного представника);

 4. паспорт особи або іншого документа, що посвідчує особу, яка влаштовується в інтернат;

 5. копію документа, що засвідчує реєстрацію у Державному реєстрі фізичних осіб — платників податків, у якому зазначається реєстраційний номер облікової картки платника податків, або копії паспорта (для фізичних осіб, які через свої релігійні переконання відмовляються від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та офіційно повідомили про це відповідному контролюючому органові і мають відмітку в паспорті);

 6. медичну карту з висновком лікарсько-консультативної комісії за участю лікаря-психіатра про можливість проживання/перебування в інтернаті за формою, встановленою Міністерством охорони здоров`я України;

 7. довідку про розмір призначеної пенсії (щомісячного довічного грошового утримання) та/або державної соціальної допомоги, виданої органами Пенсійного фонду України та/або структурними підрозділами з питань соціального захисту населення районних в місті Києві державних адміністрацій. У разі відсутності такої довідки органи Пенсійного фонду України та/або структурні підрозділи з питань соціального захисту районних у місті Києві державних адміністрацій запитують необхідну інформацію за місцем попереднього отримання зазначених виплат;

 8. довідки до акта огляду медико-соціальною експертною комісією за формою, затвердженою МОЗ (за наявності інвалідності);

 9. довідку для направлення особи з інвалідністю до інтернату (за наявності інвалідності);

 10. індивідуальну програму реабілітації особи з інвалідністю (за наявності інвалідності);

 11. копію рішення суду про обмеження цивільної дієздатності або визнання недієздатною особи, щодо якої вирішується питання про влаштування до інтернату (для недієздатних осіб та осіб, цивільна дієздатність яких обмежена);

 12. копію рішення суду або органу опіки та піклування про призначення опікуна або піклувальника особі, щодо якої вирішується питання про влаштування до інтернату (за наявності опікуна або піклувальника);

 13. копію паспорта опікуна або піклувальника особи, щодо якої вирішується питання про влаштування до інтернату (за наявності опікуна або піклувальника);

 14. пенсійне посвідчення або посвідчення отримувача державної соціальної допомоги (за наявності);

 15. копію договору про відкриття та обслуговування поточного рахунка (за наявності);

 16. довідку про взяття на облік внутрішньо переміщеної особи (за наявності);

 17. три фотокартки розміром 3 x 4 сантиметри.