1. Заяву про надання послуг із комплексної реабілітації (абілітації);
  2. індивідуальну програму реабілітації, видану медико-соціальною експертною комісією, лікарсько-консультативною комісією лікувально-профілактичного закладу (для дітей з інвалідністю);
  3. висновок лікарсько-консультативної комісії лікувально-профілактичного закладу (для дітей віком до трьох років, які належать до групи ризику щодо отримання інвалідності) з рекомендаціями щодо проходження комплексної реабілітації (абілітації) в установі;
  4. паспорт громадянина України, свідоцтво про народження (для дітей з інвалідністю, дітей віком до трьох років, які належать до групи ризику щодо отримання інвалідності) або інший документ, що посвідчує особу;
  5. документ, що засвідчує реєстрацію фізичних осіб у Державному реєстрі фізичних осіб — платників податків;
  6. документ про освіту (для отримувачів, які потребують професійної реабілітації);
  7. виписку з медичної карти амбулаторного (стаціонарного) хворого (форма № 027/о);
  8. довідку про взяття на облік внутрішньо переміщених осіб (для отримувачів, які є внутрішньо переміщеними особами).