ПРИЗНАЧЕННЯ ДОПОМОГИ НА ОСІБ, ЯКІ ДОГЛЯДАЮТЬ ЗА ХВОРИМИ ДІТЬМИ, ЯКИМ НЕ ВСТАНОВЛЕНО ІНВАЛІДНІСТЬ
КАТЕГОРІЯ ОСІБ, ЯКІ МАЮТЬ ПРАВО НА ОТРИМАННЯ ПОСЛУГИ
Один із батьків, усиновлювачів, опікун, піклувальник, один із прийомних батьків, батьків-вихователів, який постійно проживає та здійснює догляд за дитиною хворою на тяжкі перинатальні ураження нервової системи, тяжкі вроджені вади розвитку, рідкісні орфанні захворювання, онкологічні, онкогематологічні захворювання, дитячий церебральний параліч, тяжкі психічні розлади, цукровий діабет I типу (інсулінозалежний), гострі або хронічні захворювання нирок IV ступеня, на дитину, яка отримала тяжку травму, потребує трансплантації органа, потребує паліативної допомоги, яким не встановлено інвалідність.
СУБ’ЄКТ НАДАННЯ ПОСЛУГИ
ПЕРЕЛІК ДОКУМЕНТІВ, НЕОБХІДНИХ ДЛЯ ОТРИМАННЯ ПОСЛУГИ
— Заява; — паспорт або інший документ, що посвідчує особу, та документ, що підтверджує повноваження опікуна, піклувальника, прийомних батьків, батьків-вихователів; — свідоцтво про народження дитини; — довідка про захворювання дитини на тяжке перинатальне ураження нервової системи, тяжку вроджену ваду розвитку, рідкісне орфанне захворювання, онкологічне, онкогематологічне захворювання, дитячий церебральний параліч, тяжкий психічний розлад, цукровий діабет I типу (інсулінозалежний), гостре або хронічне захворювання нирок IV ступеня, про те, що дитина отримала тяжку травму, потребує трансплантації органа, потребує паліативної допомоги, видана лікарсько-консультативною комісією лікувально-профілактичного закладу у порядку та за формою, встановленими центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну політику у сфері охорони здоров’я. Для внутрішньо перемішених осіб: — довідка внутрiшньо перемiщеної особи та її копія.
ПОРЯДОК ПОДАННЯ ДОКУМЕНТІВ
Особисто заявником або законним представником або представником, який діє на підставі виданої йому довіреності, оформленої у відповідності з вимогами чинного законодавства
ПІДСТАВИ ТА УМОВИ ОТРИМАННЯ ПОСЛУГИ
Наявність у дитини захворювання.
ПІДСТАВИ ДЛЯ ВІДМОВИ
Виплата допомоги припиняється у разі: — якщо допомога призначена на підставі документів, що містять недостовірні відомості; — встановлення такій дитині інвалідності; — позбавлення отримувача допомоги батьківських прав; — позбавлення отримувача допомоги волі за вироком суду; — скасування рішення про усиновлення дитини або визнання його недійсним; — звільнення опікуна чи піклувальника дитини від виконання їхніх обов’язків; — смерті дитини; — смерті отримувача допомоги. Виплата допомоги призупиняється у разі: — тимчасового влаштування хворої дитини на повне державне утримання за заявою отримувача такої допомоги; — влаштування дитини на повне державне утримання у разі відібрання хворої дитини в отримувача допомоги без позбавлення батьківських прав.
ПЛАТНІСТЬ АБО БЕЗОПЛАТНІСТЬ ПОСЛУГИ
Безоплатно
СТРОК НАДАННЯ ПОСЛУГИ
Протягом десяти робочих днів з дня подання заяви.
РЕЗУЛЬТАТ НАДАННЯ ПОСЛУГИ
Призначення допомоги.
МОЖЛИВІ СПОСОБИ ОТРИМАННЯ ВІДПОВІДІ (РЕЗУЛЬТАТУ)
Призначення допомоги (відмова у призначенні) видається (надсилається поштою) одержувачу, про що робиться відповідний запис у журналі видачі довідок та повідомлень.
АКТИ ЗАКОНОДАВСТВА, ЩО РЕГУЛЮЮТЬ ПОРЯДОК ТА УМОВИ НАДАННЯ ПОСЛУГИ
Закон України «Про внесення змін до деяких законів України щодо посилення соціального захисту осіб, які доглядають за хворими дітьми», Закон України «Про державну допомогу сім’ям з дітьми».
ПРИЗНАЧЕННЯ ОДНОРАЗОВОЇ МАТЕРІАЛЬНОЇ ДОПОМОГИ ОСОБАМ З ІНВАЛІДНІСТЮ ТА НЕПРАЦЮЮЧИМ МАЛОЗАБЕЗПЕЧЕНИМ ОСОБАМ
КАТЕГОРІЯ ОСІБ, ЯКІ МАЮТЬ ПРАВО НА ОТРИМАННЯ ПОСЛУГИ
— діти з інвалідністю;
СУБ’ЄКТ НАДАННЯ ПОСЛУГИ
ПЕРЕЛІК ДОКУМЕНТІВ, НЕОБХІДНИХ ДЛЯ ОТРИМАННЯ ПОСЛУГИ
— Заява; — паспорт громадянина України; — документ про присвоєння реєстраційного номера облікової картки платника податків; Для осіб з інвалідністю та дітей з інвалідністю або один з батьків, опікуни чи піклувальники (законні представники) додають: — паспорт та/або свідоцтво про народження дитини з інвалідністю (у разі потреби — паспорт законного представника та документа, що підтверджує його повноваження); — висновок медико-соціальної експертної комісії, лікувально-консультативної комісії лікувально-профілактичного закладу (для дітей з інвалідністю) про встановлення інвалідності.
ПОРЯДОК ПОДАННЯ ДОКУМЕНТІВ
Особисто або законним представником.
ПІДСТАВИ ТА УМОВИ ОТРИМАННЯ ПОСЛУГИ
Особи, які належать до зазначених категорій та розмір пенсії та / або державної соціальної допомоги яких відповідно до Законів України «Про державну соціальну допомогу особам з інвалідністю з дитинства та дітям з інвалідністю» і «Про державну соціальну допомогу особам, які не мають права на пенсію, та особам з інвалідністю» у місяці, що передує місяцю звернення, не перевищує двох прожиткових мінімумів для осіб, які втратили працездатність.
ПІДСТАВИ ДЛЯ ВІДМОВИ
Допомога не виплачується у разі смерті непрацюючої малозабезпеченої особи, особи з інвалідністю, дитини з інвалідністю та припинення інвалідності.
ПЛАТНІСТЬ АБО БЕЗОПЛАТНІСТЬ ПОСЛУГИ
Безоплатно
СТРОК НАДАННЯ ПОСЛУГИ
Протягом 30 календарних днів.
РЕЗУЛЬТАТ НАДАННЯ ПОСЛУГИ
Призначення допомоги.
МОЖЛИВІ СПОСОБИ ОТРИМАННЯ ВІДПОВІДІ (РЕЗУЛЬТАТУ)
Законному представнику.
АКТИ ЗАКОНОДАВСТВА, ЩО РЕГУЛЮЮТЬ ПОРЯДОК ТА УМОВИ НАДАННЯ ПОСЛУГИ
Закон України про державний бюджет України на відповідний рік; Постанова Кабінету Міністрів України від 12 квітня 2017 року № 256 «Деякі питання використання коштів державного бюджету для виконання заходів із соціального захисту дітей, сімей, жінок та інших найбільш вразливих категорій населення»; Наказ Мінсоцполітики від 05.01.2015 № 1 «Про затвердження стандартів надання послуг соціальної підтримки населенню».
ПРИЗНАЧЕННЯ КОМПЕНСАЦІЇ ОСОБАМ З ІНВАЛІДНІСТЮ НА БЕНЗИН, РЕМОНТ І ТЕХНІЧНЕ ОБСЛУГОВУВАННЯ АВТОМОБІЛІВ ТА ТРАНСПОРТНЕ ОБСЛУГОВУВАННЯ
КАТЕГОРІЯ ОСІБ, ЯКІ МАЮТЬ ПРАВО НА ОТРИМАННЯ ПОСЛУГИ
— законні представники дітей з інвалідністю, які відповідно до законодавства, мають право на забезпечення автомобілями.
СУБ’ЄКТ НАДАННЯ ПОСЛУГИ
СУБ’ЄКТ НАДАННЯ ПОСЛУГИ
ПЕРЕЛІК ДОКУМЕНТІВ, НЕОБХІДНИХ ДЛЯ ОТРИМАННЯ ПОСЛУГИ
-Для призначення компенсації на бензин, ремонт і технічне обслуговування автомобілів: — Заява; — паспорт громадянина України; — технічний паспорт про реєстрацію автомобіля на ім’я особи з інвалідністю, законного представника дитини з інвалідністю; — копія посвідчення водія, завірена в установленому законодавством порядку; ‑ висновок медико-соціальної експертної комісії (далі — МСЕК) про наявність медичних показань для забезпечення автомобілем, крім осіб з інвалідністю I та II групи із числа учасників ліквідації наслідків аварії на Чорнобильській АЕС та потерпілих від Чорнобильськоїкатастрофи, щодо яких установлено причинний зв’язок інвалідності з Чорнобильською катастрофою, а також громадян, які брали участь у ліквідації інших ядерних аварій та випробувань, у військових навчаннях із застосуванням ядерної зброї (категорія 1), осіб з інвалідністю внаслідок війни I групи по зору або без обох рук, осіб з інвалідністю із куксами обох ніг і рук — копія висновку МСЕК про встановлення відповідної групи інвалідності; — копія посвідчення учасника ліквідації наслідків аварії на Чорнобильській АЕС та потерпілого від Чорнобильської катастрофи — для осіб, щодо яких установлено причинний зв’язок інвалідності з Чорнобильською катастрофою, а також для громадян, які брали участь у ліквідації інших ядерних аварій та випробувань, у військових навчаннях із застосуванням ядерної зброї (категорія 1). Для призначення компенсації на транспортне обслуговування: — заява; — паспорт громадянина України; — висновок МСЕК про наявність у осіб з інвалідністю медичних показань для забезпечення їх автомобілем. Особам з інвалідністю I та II групи з числа учасників ліквідації наслідків аварії на Чорнобильській АЕС та потерпілих від Чорнобильської катастрофи, щодо яких встановлено причинний зв’язок інвалідності з Чорнобильською катастрофою, а також громадян, які брали участь у ліквідації інших ядерних аварій та випробувань, у військових навчаннях із застосуванням ядерної зброї (категорія 1), особам з інвалідністю внаслідок війни I групи по зору або без обох рук, особам з інвалідністю, які мають кукси обох ніг і рук: — копія висновку МСЕК про встановлення відповідної групи інвалідності..
ПОРЯДОК ПОДАННЯ ДОКУМЕНТІВ
Законним представником або представником, який діє на підставі виданої йому довіреності, оформленої у відповідності з вимогами чинного законодавства.
ПІДСТАВИ ТА УМОВИ ОТРИМАННЯ ПОСЛУГИ
Відповідність категоріям, які мають право на послугу.
ПІДСТАВИ ДЛЯ ВІДМОВИ
— Неповний та/або неналежно оформлений пакет документів; — особам з інвалідністю та дітям з інвалідністю, які перебувають в установах соціального обслуговування на повному державному утриманні, у місцях позбавлення волі; — особам з інвалідністю, законним представникам недієздатних осіб з інвалідністю, дітей з інвалідністю, які відповідно до законодавства не мають права на забезпечення автомобілями; — особам з інвалідністю, яким призначена компенсація на бензин, ремонт і технічне обслуговування автомобілів, не призначається компенсація на транспортне обслуговування; — особам з інвалідністю, яким призначена компенсація на транспортне обслуговування не призначається компенсація на бензин, ремонт і технічне обслуговування автомобілів.
ПЛАТНІСТЬ АБО БЕЗОПЛАТНІСТЬ ПОСЛУГИ
Безоплатно
СТРОК НАДАННЯ ПОСЛУГИ
Протягом 30 календарних днів.
РЕЗУЛЬТАТ НАДАННЯ ПОСЛУГИ
Призначення компенсацій.
МОЖЛИВІ СПОСОБИ ОТРИМАННЯ ВІДПОВІДІ (РЕЗУЛЬТАТУ)
Особисто заявником або законним представником або представником, який діє на підставі виданої йому довіреності, оформленої у відповідності з вимогами чинного законодавства або за його заявою надсилається поштою.
АКТИ ЗАКОНОДАВСТВА, ЩО РЕГУЛЮЮТЬ ПОРЯДОК ТА УМОВИ НАДАННЯ ПОСЛУГИ
Постанова Кабінету Міністрів України від 14.02.2007 № 228 «Про порядок виплати та розміри грошових компенсацій на бензин, ремонт і технічне обслуговування автомобілів та на транспортне обслуговування».
ПРИЗНАЧЕННЯ ДЕРЖАВНОЇ СОЦІАЛЬНОЇ ДОПОМОГИ ОСОБАМ З ІНВАЛІДНІСТЮ З ДИТИНСТВА ТА ДІТЯМ З ІНВАЛІДНІСТЮ ТА НАДБАВКИ НА ДОГЛЯД
КАТЕГОРІЯ ОСІБ, ЯКІ МАЮТЬ ПРАВО НА ОТРИМАННЯ ПОСЛУГИ
— законні представники дитини з інвалідністю вiком до 18 років з числа громадян України, які постійно проживають на території України, іноземним громадянам та особам без громадянства, які переселились з інших держав на постійне проживання в Україну, та особам, які набули статусу біженців.
СУБ’ЄКТ НАДАННЯ ПОСЛУГИ
СУБ’ЄКТ НАДАННЯ ПОСЛУГИ
ПЕРЕЛІК ДОКУМЕНТІВ, НЕОБХІДНИХ ДЛЯ ОТРИМАННЯ ПОСЛУГИ
Для призначення державної соціальної допомоги особам з інвалідністю з дитинства і дітям з інвалідністю: — Заява про призначення усіх видів соціальної допомоги за формою, що затверджується наказом Міністерства соціальної політики України від 21.04.2015 №441; — паспорт або в разі його відсутності інший документ, що може засвідчувати особу, яка подає заяву; — довідка про реєстраційний номер облікової картки платника податків або серія та номер паспорта (для фізичних осіб, які через свої релігійні переконання відмовляються від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та офіційно повідомили про це відповідний орган державної податкової служби і мають відмітку у паспорті); — оригінал та копія свідоцтва про народження дитини з інвалідністю; — довідка з місця навчання із зазначенням перебування (не перебування) на повному державному утриманні; — копія рішення суду про усиновлення дитини(за наявності); — довідка про місце проживання (тільки для осіб, які зареєстровані у приватному секторі) особи з інвалідністю з дитинства або дитини з інвалідністю чи копія паспорта особи з інвалідністю з дитинства або дитини з інвалідністю з відомостями про місце проживання; — довідка про місце проживання (тільки для осіб, які зареєстровані у приватному секторі) законного представника, піклувальника, який подав заяву, чи копія паспорта з відомостями про місце проживання; — іноземці та особи без громадянства додатково подають копію посвідки на постійне або тимчасове проживання; Якщо законний представник проживає за іншою адресою, ніж дитина з інвалідністю, то разом із заявою він подає довідку місцевого органу з питань соціального захисту населення про те, що другий із законних представників не отримує державну соціальну допомогу на дитину з інвалідністю за місцем свого проживання. При переведенні особи з інвалідністю з дитинства чи дитини з інвалідністю з пенсії або з державної соціальної допомоги, призначеної згідно з Законом України «Про державну соціальну допомогу особам, які не мають права на пенсію, та особам з інвалідністю», на державну соціальну допомогу відповідно до Закону України «Про державну соціальну допомогу особам з інвалідністю з дитинства та дітям з інвалідністю» додатково додається:- довідка-атестат про припинення виплати раніше призначеної пенсії або державної соціальної допомоги згідно із Законом України » Про державну соціальну допомогу особам, які не мають права на пенсію, та особам з інвалідністю»;- виписка з акта огляду МСЕК чи медичний висновок про дитину з інвалідністю закладу охорони здоров’я, які вилучаються з пенсійної справи одержувача пенсії (у пенсійній справі залишається завірена у встановленому порядку копія медичного документа) або з справи одержувача державної соціальної допомоги згідно із Законом України «Про державну соціальну допомогу особам, які не мають права на пенсію, та особам з інвалідністю «. Для призначення надбавки на догляд за дитиною з інвалідністю одинока матір подає: — оригінал довідки органу реєстрації актів цивільного стану про підстави внесення до книги реєстрації народження відомостей про батька дитини (на яку призначається надбавка на догляд), якщо одинока мати не перебуває (не перебувала) на обліку в місцевих органах з питань соціального захисту населення як одинока мати, або довідку зазначених органів про те, що вона перебуває (перебувала) на обліку як одинока мати дитини з інвалідністю, на яку призначається надбавка на догляд; — довідка про спільне проживання з дитиною з інвалідністю, видана уповноваженим органом за місцем проживання. При неможливості отримати таку довідку місцевий орган з питань соціального захисту населення здійснює обстеження на дому і складає акт обстеження з висвітленням цих фактів. Для призначення надбавки на догляд за дитиною з інвалідністю одинокий батько подає: — копія рішення суду про встановлення батьківства (крім випадку, коли відомості про батька зазначено у свідоцтві про народження дитини); — копію рішення суду про позбавлення батьківських прав (крім випадку, коли реєстрацію дитини проведено відповідно до частини другої статті 135 Сімейного кодексу України); — довідка про спільне проживання з дитиною з інвалідністю, видана уповноваженим органом за місцем проживання. При неможливості отримати таку довідку місцевий орган з питань соціального захисту населення здійснює обстеження на дому і складає акт обстеження з висвітленням цих фактів. Для призначення надбавки на догляд за дитиною з інвалідністю підгрупи А законний представник додатково, подає: — довідка про спільне проживання з дитиною з інвалідністю підгрупи А, видана уповноваженим органом за місцем проживання. У разі неможливості отримати таку довідку місцевий орган з питань соціального захисту населення здійснює обстеження на дому і складає акт обстеження з висвітленням цих фактів. Для призначення надбавки на догляд за дитиною з інвалідністю одному з батьків, усиновителів, опікуну, піклувальнику, які не працюють, не навчаються (крім заочної форми навчання), не проходять службу, не займають виборну посаду і фактично здійснюють догляд за дитиною з інвалідністю: — Заява про призначення надбавки на догляд за дитиною з інвалідністю; — довідка про склад сім’ї (крім сім’ї опікуна, піклувальника) із зазначенням прізвищ, імен та по батькові, родинних стосунків членів сім’ї (тільки для осіб, які зареєстровані у приватному секторі) ; — копія трудової книжки, довідка з центру зайнятості про те, що особа не перебуває на обліку як безробітна, довідка про доходи за останній звітний період (рік), а в разі відсутності трудової книжки — лише зазначені довідки; — довідка про спільне проживання дитини з інвалідністю з одним з батьків, усиновителем, опікуном, піклувальником, видана уповноваженим органом за місцем проживання. При неможливості отримати таку довідку орган праці та соціального захисту здійснює обстеження на дому і складає акт обстеження з висвітленням цих фактів; — довідка з місця навчання дитини. Надбавка на догляд призначається особам, які перебувають у відпустці по догляду за дитиною до досягнення нею трирічного віку, у відпустці у зв’язку з вагітністю та пологами, у відпустці без збереження заробітної плати незалежно від того, за якою дитиною вона знаходиться у відпустці, у разі якщо дитина з інвалідністю потребує домашнього догляду за умови фактичного догляду за нею додатково подають: — первинний обліковий документ № 080-1/о «Довідка про потребу дитини (дитини з інвалідністю) у домашньому догляді» за формою, затвердженою наказом Міністерства охорони здоров’я України від 11 червня 2012 року № 430, зареєстрованим у Міністерстві юстиції України 12 липня 2012 року за № 1173/21485; — копія наказу (розпорядження) роботодавця про надання відпустки або витяг з них. Якщо із заявою звертається опікун або піклувальник, то подається також копія рішення про встановлення опіки (піклування) та призначення дитині з інвалідністю опікуна (піклувальника); копія рішення суду про визнання особи з інвалідністю з дитинства недієздатним; копія рішення суду про призначення опікуна особі з інвалідністю з дитинства або копія документа, що підтверджує повноваження представника закладу (органу опіки та піклування), який виконує функції опікуна. Копії документів надаються за наявності оригіналів.
ПОРЯДОК ПОДАННЯ ДОКУМЕНТІВ
— законним представником; — поштою.
ПІДСТАВИ ТА УМОВИ ОТРИМАННЯ ПОСЛУГИ
Наявність інвалідності.
ПІДСТАВИ ДЛЯ ВІДМОВИ
— Ненадання повного та належно оформленого пакету документів; — закінчення строку інвалідності; — отримання пенсії (крім пенсії в разі втрати годувальника); — у випадку пропуску особою з інвалідністю з дитинства строку переогляду стану здоров’я органами медико-соціальної експертизи або дитини з інвалідністю — лікарсько-консультативними комісіями дитячих лікувально-профілактичних закладів, а в разі визнання знову особою з інвалідністю з дитинства або дитиною з інвалідністю виплата державної соціальної допомоги поновлюється з дня зупинення, але не більше як за один місяць; — у разі працевлаштування особи, яка фактично здійснює догляд за дитиною з інвалідністю (крім одиноких матерів та одиноких батьків та осіб, які отримують надбавку на догляд за дитиною з інвалідністю підгрупи А ), виплата надбавки на догляд припиняється з місяця, наступного за тим, в якому відбулося працевлаштування.
ПЛАТНІСТЬ АБО БЕЗОПЛАТНІСТЬ ПОСЛУГИ
Безоплатно
СТРОК НАДАННЯ ПОСЛУГИ
Протягом 10 робочих днів з дати подання повного пакету документів.
РЕЗУЛЬТАТ НАДАННЯ ПОСЛУГИ
Призначення допомоги або надбавки або письмова відмова.
МОЖЛИВІ СПОСОБИ ОТРИМАННЯ ВІДПОВІДІ (РЕЗУЛЬТАТУ)
Повідомлення про призначення допомоги (відмову у призначенні) видається (надсилається поштою) заявнику, про що робиться відповідний запис у журналі видачі довідок та повідомлень.
АКТИ ЗАКОНОДАВСТВА, ЩО РЕГУЛЮЮТЬ ПОРЯДОК ТА УМОВИ НАДАННЯ ПОСЛУГИ
Сімейний кодекс України, Закон України «Про державну соціальну допомогу особам з інвалідністю з дитинства та дітям з інвалідністю», Наказ Міністерства праці та соціальної політики України, Міністерства фінансів України, Міністерства охорони здоров’я України від 30.04.2002 № 226/293/169 «Про затвердження Порядку надання державної соціальної допомоги інвалідам з дитинства та дітям-інвалідам».
ДОПОМОГА НА ПОХОВАННЯ У РАЗІ СМЕРТІ ОСОБИ З ІНВАЛІДНІСТЮ З ДИТИНСТВА АБО ДИТИНИ З ІНВАЛІДНІСТЮ ВІКОМ ДО 18 РОКІВ ЧЛЕНАМ ЇЇ СІМ’Ї АБО ОСОБІ, ЯКА ЗДІЙСНИЛА ПОХОВАННЯ
КАТЕГОРІЯ ОСІБ, ЯКІ МАЮТЬ ПРАВО НА ОТРИМАННЯ ПОСЛУГИ
— Громадяни України, які постійно проживають в Україні; — іноземці та особи без громадянства, які постійно проживають в Україні; — особи, яким надано статус біженця в Україні.
СУБ’ЄКТ НАДАННЯ ПОСЛУГИ
СУБ’ЄКТ НАДАННЯ ПОСЛУГИ
ПЕРЕЛІК ДОКУМЕНТІВ, НЕОБХІДНИХ ДЛЯ ОТРИМАННЯ ПОСЛУГИ
— Заява про призначення усіх видів соціальної допомоги за формою, що затверджується наказом Мінпраці; — паспорт або інший документ, що засвідчує особу іноземця або статус біженця в Україні; — довідка про присвоєння ідентифікаційного номера Єдиного державного реєстру фізичних осіб; — витяг з Державного реєстру актів цивільного стану громодян про смерть для отримання допомоги на поховання; — оригінал та копія довідки лікувально-консультативної комісії лікувально-профілактичного закладу про встановлення інвалідності померлого; — довідка про смерть. У разі смерті особи з інвалідністю з дитинства чи дитини з інвалідністю за кордоном подаються видані компетентними органами країни перебування та легалізовані в установленому порядку документи (далі — легалізований документ), що засвідчують смерть цих осіб, якщо інше не передбачено міжнародними договорами України.
ПОРЯДОК ПОДАННЯ ДОКУМЕНТІВ
Особисто заявником.
ПІДСТАВИ ТА УМОВИ ОТРИМАННЯ ПОСЛУГИ
— наявність статусу; — смерть настала не раніше 1 січня 2001 року.
ПІДСТАВИ ДЛЯ ВІДМОВИ
— відсутність статусу; — неповний та/або неналежно оформлений пакет документів; — смерті особи, яка перебувала на повному державному утриманні (крім випадків, коли поховання здійснюється членами сім’ї або іншою особою); — смерті осіб, поховання яких проводиться за рахунок коштів державного бюджету.
ПЛАТНІСТЬ АБО БЕЗОПЛАТНІСТЬ ПОСЛУГИ
Безоплатно
СТРОК НАДАННЯ ПОСЛУГИ
Не пізніше 10 робочих днів з дня подачі заяви і всіх необхідних документів.
РЕЗУЛЬТАТ НАДАННЯ ПОСЛУГИ
Призначення допомоги або відмова.
МОЖЛИВІ СПОСОБИ ОТРИМАННЯ ВІДПОВІДІ (РЕЗУЛЬТАТУ)
Особисто заявником або законним представником або представником, який діє на підставі виданої йому довіреності, оформленої у відповідності з вимогами чинного законодавства.
АКТИ ЗАКОНОДАВСТВА, ЩО РЕГУЛЮЮТЬ ПОРЯДОК ТА УМОВИ НАДАННЯ ПОСЛУГИ
Закон України «Про державну соціальну допомогу особам з інвалідністю з дитинства та дітям з інвалідністю», Наказ Міністерства праці та соціальної політики України, Міністерства охорони здоров’я України, Міністерства фінансів України вiд 30.04.2002 № 226/293/169 «Про затвердження Порядку надання державної соціальної допомоги інвалідам з дитинства та дітям-інвалідам»,