ВИДАННЯ ПОСВІДЧЕНЬ ОСОБАМ З ІНВАЛІДНІСТЮ З ДИТИНСТВА, ДІТЯМ З ІНВАЛІДНІСТЮ ТА ОСОБАМ З ІНВАЛІДНІСТЮ ЗАГАЛЬНОГО ЗАХВОРЮВАННЯ
КАТЕГОРІЯ ОСІБ, ЯКІ МАЮТЬ ПРАВО НА ОТРИМАННЯ ПОСЛУГИ
— законні представники дітей з інвалідністю, які мають право на отримання автомобілів безоплатно або на пільгових умовах.
СУБ’ЄКТ НАДАННЯ ПОСЛУГИ
ПЕРЕЛІК ДОКУМЕНТІВ, НЕОБХІДНИХ ДЛЯ ОТРИМАННЯ ПОСЛУГИ
Для всіх категорій: — Заява про взяття на облік для забезпечення автомобілем за формою, затвердженою наказом Мінпраці від 02.08.2006 № 295; — паспорт громадянина України та його копія (для особи з інвалідністю, законного представника недієздатної особи з інвалідністю, дитини з інвалідністю) та свідоцтва про народження (для дитини з інвалідністю) та його копія; — копія довідки МСЕК про групу та причину інвалідності, а для дітей з інвалідністю – копія медичного висновку; — висновок обласної, центральної міської у мм. Києві та Севастополі, республіканської в Автономній Республіці Крим медико-соціальної експертної комісії про наявність у особи з інвалідністю медичних показань для забезпечення автомобілем і наявність або відсутність протипоказань до керування ним залежно від умов забезпечення автомобілем; — документ про присвоєння реєстраційного номера облікової картки платника податків особи з інвалідністю та члену сім’ї, якому передається право користування автомобілем, законному представнику недієздатної особи з інвалідністю, дитини з інвалідністю, та його копія; — документ про реєстрацію місця проживання члена сім’ї, іншої особи, якій передається право користування автомобілем. Для малолітніх і неповнолітніх дітей з інвалідністю, позбавлених батьківського піклування; — копія рішення (розпорядження) про встановлення опіки та піклування. Для уповноважених представників за довіреністю: — за наявності оригіналу копія паспорту представника; — довіреність та копія. Копії документів надаються за наявності оригіналів.
ПОРЯДОК ПОДАННЯ ДОКУМЕНТІВ
Особисто заявником або законним представником або представником, який діє на підставі виданої йому довіреності, оформленої у відповідності з вимогами чинного законодавства
ПІДСТАВИ ТА УМОВИ ОТРИМАННЯ ПОСЛУГИ
Наявність документу, що підтверджує інвалідність.
ПІДСТАВИ ДЛЯ ВІДМОВИ
— Вiдсутнiсть документiв, що підтверджує наявність інвалідності; — отримання пенсійних виплат в управлінні Пенсійного фонду України.
ПЛАТНІСТЬ АБО БЕЗОПЛАТНІСТЬ ПОСЛУГИ
Безоплатно
СТРОК НАДАННЯ ПОСЛУГИ
Протягом 10 робочих днів.
РЕЗУЛЬТАТ НАДАННЯ ПОСЛУГИ
Надання посвідчення або письмової відмови.
МОЖЛИВІ СПОСОБИ ОТРИМАННЯ ВІДПОВІДІ (РЕЗУЛЬТАТУ)
Особисто заявником або законним представником або представником, який діє на підставі виданої йому довіреності, оформленої у відповідності з вимогами чинного законодавства.
АКТИ ЗАКОНОДАВСТВА, ЩО РЕГУЛЮЮТЬ ПОРЯДОК ТА УМОВИ НАДАННЯ ПОСЛУГИ
Закон України «Про державну соціальну допомогу особам з інвалідністю з дитинства та дітям з інвалідністю», Закон України «Про державну соціальну допомогу особам, які не мають права на пенсію, та особам з інвалідністю», Наказ Міністерства праці та соціальної політики України від 11.01.2019 № 35 «Про затвердження Порядку оформлення, видачі, обліку та зберігання посвідчень для осіб, які одержують державну соціальну допомогу відповідно до Законів України «Про державну соціальну допомогу особам з інвалідністю з дитинства та дітям з інвалідністю» та «Про державну соціальну допомогу особам, які не мають права на пенсію, та особам з інвалідністю».