ВИДАННЯ НАПРАВЛЕННЯ НА ПРОХОДЖЕННЯ ОБЛАСНОЇ МСЕК ДЛЯ ВЗЯТТЯ НА ОБЛІК ТА ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ АВТОМОБІЛЕМ
КАТЕГОРІЯ ОСІБ, ЯКІ МАЮТЬ ПРАВО НА ОТРИМАННЯ ПОСЛУГИ
— законні представники недієздатних дітей з інвалідністю, які мають право на отримання автомобілів безоплатно або на пільгових умовах.
СУБ’ЄКТ НАДАННЯ ПОСЛУГИ
ПЕРЕЛІК ДОКУМЕНТІВ, НЕОБХІДНИХ ДЛЯ ОТРИМАННЯ ПОСЛУГИ
— Заява про взяття на облік для забезпечення автомобілем за формою, затвердженою наказом Мінпраці від 02.08.2006 № 295; — паспорт громадянина України та його копія (для особи з інвалідністю, законного представника недієздатної особи з інвалідністю, дитини з інвалідністю) та свідоцтва про народження (для дитини з інвалідністю) та його копія; — копія довідки МСЕК про групу та причину інвалідності, а для дітей з інвалідністю – копія медичного висновку; — висновок обласної, центральної міської у мм. Києві та Севастополі, республіканської в Автономній Республіці Крим медико-соціальної експертної комісії про наявність у особи з інвалідністю медичних показань для забезпечення автомобілем і наявність або відсутність протипоказань до керування ним залежно від умов забезпечення автомобілем; — документ про присвоєння реєстраційного номера облікової картки платника податків особи з інвалідністю та члену сім’ї, якому передається право користування автомобілем, законному представнику недієздатної особи з інвалідністю, дитини з інвалідністю, та його копія; — документ про реєстрацію місця проживання члена сім’ї, іншої особи, якій передається право користування автомобілем. Для малолітніх і неповнолітніх дітей з інвалідністю, позбавлених батьківського піклування; — копія рішення (розпорядження) про встановлення опіки та піклування. Для уповноважених представників за довіреністю: — за наявності оригіналу копія паспорту представника; — довіреність та копія. Копії документів надаються за наявності оригіналів.
ПОРЯДОК ПОДАННЯ ДОКУМЕНТІВ
Особисто заявником або законним представником або представником, який діє на підставі виданої йому довіреності, оформленої у відповідності з вимогами чинного законодавства
ПІДСТАВИ ТА УМОВИ ОТРИМАННЯ ПОСЛУГИ
Потреба в забезпеченні автомобілем та відповідність категорії осіб.
ПІДСТАВИ ДЛЯ ВІДМОВИ
— Вiдсутнiсть документiв, що підтверджує наявність інвалідності; — Відмова одержувача (його законного представника) від отримання автомобіля через уповноважений орган; — подання неповного пакету документів; — вік дитини з інвалідністю до п’яти років; — одержувач послуги проживає в установі соціального обслуговування на повному державному утриманні; — одержувач послуги, перебуваючи на обліку для забезпечення автомобілем, протягом шести місяців з дня повідомлення про необхідність здійснення повторного огляду для підтвердження наявності медичних показань не проходить такий огляд в облМСЕК без поважних причин; — під час перебування на обліку в сім’ї одержувача послуги відбулися зміни, що призвели до відсутності члена сім’ї, який зареєстрований за місцем реєстрації особи з інвалідністю і якому особа з інвалідністю змогла передати право керування автомобілем, виникли інші причини, з яких член сім’ї особи з інвалідністю не може керувати автомобілем (протягом шести місяців після встановлення такого факту); — одержувач, який перебуває на обліку та якому інвалідність встановлено на певний період, не поновлює без поважних причин інвалідність протягом шести місяців; — одержувач, який відповідно до законодавства, не має права на забезпечення автомобілем
ПЛАТНІСТЬ АБО БЕЗОПЛАТНІСТЬ ПОСЛУГИ
Безоплатно
СТРОК НАДАННЯ ПОСЛУГИ
Надається в день звернення, а у разі надходження заяви поштою — у триденний строк.
РЕЗУЛЬТАТ НАДАННЯ ПОСЛУГИ
Видання направлення на проходження обласної МСЕК або відмова.
МОЖЛИВІ СПОСОБИ ОТРИМАННЯ ВІДПОВІДІ (РЕЗУЛЬТАТУ)
Особисто заявником або законним представником або представником, який діє на підставі виданої йому довіреності, оформленої у відповідності з вимогами чинного законодавства, або через поштове відділення зв’язку.
АКТИ ЗАКОНОДАВСТВА, ЩО РЕГУЛЮЮТЬ ПОРЯДОК ТА УМОВИ НАДАННЯ ПОСЛУГИ
Постанова Кабінету Міністрів України від 19.07.2006 № 999 «Про затвердження Порядку забезпечення інвалідів автомобілями» (зі змінами).
ВИДАННЯ НАПРАВЛЕННЯ ДІТЯМ З ІНВАЛІДНІСТЮ ДО РЕАБІЛІТАЦІЙНИХ УСТАНОВ СФЕРИ УПРАВЛІННЯ МІНСОЦПОЛІТИКИ ТА/АБО ОРГАНІВ СОЦІАЛЬНОГО ЗАХИСТУ НАСЕЛЕННЯ
КАТЕГОРІЯ ОСІБ, ЯКІ МАЮТЬ ПРАВО НА ОТРИМАННЯ ПОСЛУГИ
— Діти з інвалідністю (в тому числі внаслідок дитячого церебрального паралічу), які відповідно до індивідуальної програми реабілітації потребують реабілітаційних послуг.
СУБ’ЄКТ НАДАННЯ ПОСЛУГИ
ПЕРЕЛІК ДОКУМЕНТІВ, НЕОБХІДНИХ ДЛЯ ОТРИМАННЯ ПОСЛУГИ
— Заява про надання послуг із комплексної реабілітації (абілітації); — паспорт громадянина України; — свідоцтво про народження (для дітей з інвалідністю, дітей віком до трьох років, які належать до групи ризику щодо отримання інвалідності) або інший документ, що посвідчує особу; — документ, що засвідчує реєстрацію фізичних осіб у Державному реєстрі фізичних осіб — платників податків; — висновок лікарсько-консультативної комісії лікувально-профілактичного закладу (для дітей віком до трьох років, які належать до групи ризику щодо отримання інвалідності) з рекомендаціями щодо проходження комплексної реабілітації (абілітації) в установі; — індивідуальна програма реабілітації, видана медико-соціальною експертною комісією, лікувально-консультативною комісією лікувально-профілактичного закладу (для дітей з інвалідністю); — документ про освіту (для отримувачів, які потребують професійної реабілітації); — рекомендації територіального органу Державної служби зайнятості у районі, місті, районі у місті за результатами наданих профорієнтаційних послуг, у тому числі щодо вибору професії із зазначенням її актуальності на ринку праці (для отримувачів, які потребують професійної реабілітації) (за наявності); — виписка з медичної карти амбулаторного (стаціонарного) хворого (форма № 027/о); Для дітей з інвалідністю внаслідок дитячого церебрального паралічу(ДЦП): —  заяву про направлення дитини до реабілітаційної установи у довільній формі (далі — заява) із зазначенням інформації про вибрану реабілітаційну установу разом з копіями; Для внутрішньо переміщеної особи: — довідку про взяття на облік внутрішньо переміщених осіб (для отримувачів, які є внутрішньо переміщеними особами). Копії документів надаються за наявності оригіналів.
ПОРЯДОК ПОДАННЯ ДОКУМЕНТІВ
Особисто заявником, одним з батьків дитини або законним представником або представником, який діє на підставі виданої йому довіреності, оформленої у відповідності з вимогами чинного законодавства.
ПІДСТАВИ ТА УМОВИ ОТРИМАННЯ ПОСЛУГИ
Потреба в реабілітаційних послугах відповідно до індивідуальної програми реабілітації.
ПІДСТАВИ ДЛЯ ВІДМОВИ
— Неповний та/або неналежно оформлений пакет документів; — наявність протипоказань щодо зарахування заявника до установи; — зняття інвалідності; — смерть заявника.
ПЛАТНІСТЬ АБО БЕЗОПЛАТНІСТЬ ПОСЛУГИ
Безоплатно
СТРОК НАДАННЯ ПОСЛУГИ
Протягом 3х робочих днів від дня подачі заяви та усіх необхідних документів. Для дітей з інвалідністю внаслідок ДЦП протягом п’яти робочих днів.
РЕЗУЛЬТАТ НАДАННЯ ПОСЛУГИ
Інформування про прийняття рішення щодо направлення на реабілітацію. Для дітей з інвалідністю внаслідок ДЦП: укладання договору про здійснення для дитини реабілітаційних заходів.
МОЖЛИВІ СПОСОБИ ОТРИМАННЯ ВІДПОВІДІ (РЕЗУЛЬТАТУ)
Особисто заявнику або законному представнику.
АКТИ ЗАКОНОДАВСТВА, ЩО РЕГУЛЮЮТЬ ПОРЯДОК ТА УМОВИ НАДАННЯ ПОСЛУГИ
Закон України «Про реабілітацію осіб з інвалідністью в Україні». Постанова Кабінету Міністрів України від 08.12.2006 № 1686 «Про затвердження Державної типової програми реабілітації інвалідів»; Постанова Кабінету Міністрів України від 23.05.2007 № 757 «Про затвердження Положення про індивідуальну програму реабілітації інваліда»; Постанова Кабінету Міністрів України від 31.01.2007 № 80 «Про затвердження Порядку надання інвалідам, дітям-інвалідам і дітям віком до двох років, які належать до групи ризику щодо отримання інвалідності, реабілітаційних послуг» (в редакції постанови Кабінету Міністрів України від 11.12.2013 № 921); Постанова Кабінету Міністрів України від 27.03.2019 № 309 «Про затвердження Порядку використання у 2019 році коштів, передбачених у державному бюджеті для здійснення реабілітації дітей з інвалідністю внаслідок дитячого церебрального паралічу»; Наказ Міністерства соціальної політики від 27.09.2018 № 1423 «Про затвердження форм документів щодо направлення окремих категорій осіб на комплексну реабілітацію (абілітацію)».